Cudoniella tenuispora

Cudoniella tenuispora tillhör ett litet släkte med tre arter i Sverige där den vanligaste arten är bäckspik som förekommer på ved helst i bäckar. Den andra arten är stubbspik som enligt Artportalen ännu inte rapporterats från Västmanland. Bestämningen av Cudoniella tenuispora, som inte har något svenskt namn, har bekräftats av Professor Ove Eriksson/Umeå. De flesta små sporsäcksvamparna är besvärliga att bestämma utan tillgång till mikroskop och bra litteratur.

 

Cudoniella tenuispora på markliggande björkgren. Ormkärret 16/6 2013 Foto: Tina Nordberg

Cudoniella tenuispora på markliggande björkgren. Ormkärret 16/6 2013
Foto: Tina Nordberg

 

 

Cudoniella tenuispora på markliggande björkgren. Ormkärret 16/6 2013 Foto: Tina Nordberg

Cudoniella tenuispora på markliggande björkgren. Ormkärret 16/6 2013
Foto: Tina Nordberg