Eichleriella deglubens Taggplätt

 

Taggplätt på markliggande almgren. Näs 6/11 2012 Skannat: Lars Bsenko

Taggplätt på markliggande almgren. Näs 6/11 2012
Skannat: Lars Bsenko