Geopyxis carbonaria Stybbskål

 

Stybbskål på brandhärjad mark. Stora skogsbranden 2014. Mycket unga exemplar. Kaxångsmossen S 19/11 2014. Foto: Lars Bsenko

Stybbskål på brandhärjad mark. Stora skogsbranden 2014. Mycket unga exemplar.
Kaxångsmossen S 19/11 2014. Foto: Lars Bsenko

Släta ellipsoida sporer i en sporsäck hos stybbskålen. Kaxångsmossen S 19/11 2014. Mikroskopi: Lars Bsenko

Släta ellipsoida sporer i en sporsäck hos stybbskålen.
Kaxångsmossen S 19/11 2014. Mikroskopi: Lars Bsenko

 

Stybbskål på bränd mark. Västra naturvårdsbrännan Rövallsmossen SO. 13/5 2014. Foto: Lars Bsenko

Stybbskål på bränd mark. Västra naturvårdsbrännan Rövallsmossen SO.
13/5 2014. Foto: Lars Bsenko

Stybbskål på bränd mark. Västra naturvårdsbrännan Rövallsmossen SO. 13/5 2014. Foto: Lars Bsenko

Stybbskål på bränd mark. Västra naturvårdsbrännan Rövallsmossen SO.
13/5 2014. Foto: Lars Bsenko