Helvella bulbosa Luden skålmurkla

Luden skålmurkla växer i löv- och blandskog. Djupebo O 29/7 2003. Skannad: Lars Bsenko

Luden skålmurkla växer i löv- och blandskog.
Djupebo O 29/7 2003. Skannad: Lars Bsenko