Morchella conica Toppmurkla

Toppmurkla i den vöästra naturvårdsbrännan i reservatet. Rövallsmossen SO 18/5 2014. Foto: Lars Bsenko

Toppmurkla i den vöästra naturvårdsbrännan i reservatet.
Rövallsmossen SO 18/5 2014. Foto: Lars Bsenko