Peziza limnaea Sumpskål

Sumpskålen är en relativt stor skålsvamp som tillhör släktet Peziza. Som namnet antyder så växer den fuktigt bland löv och vitmossor. I Surahammar är den hittad i Kohagens naturreservat. Den växte i kärret med klibbal, gran och björk bland lövförna och spärrvitmossa.
Eftersom naturreservatet besöks flera gånger varje år och har så gjorts sedan början av 90-talet så är det sannolikt att arten är sällsynt eftersom den inte noterats tidigare.

 

Sumpskål i spärrvitmossa och lövförna. Kohagen NR 5/8 2013 Foto: Lars Bsenko

Sumpskål i spärrvitmossa och lövförna. Kohagen NR 5/8 2013
Foto: Lars Bsenko

 

 

Sumpskål i spärrvitmossa och lövförna. Kohagen NR 5/8 2013 Foto: Lars Bsenko

Sumpskål i spärrvitmossa och lövförna. Kohagen NR 5/8 2013
Foto: Lars Bsenko