Peziza subviolacea Vårtsporig brandskål

Den vårtsporiga brandskålen växer som namnet anger endast på bränd mark och mikroskopiskt så karaktäriseras den av finvårtiga sporer. Ett äldre namn på skålsvampen är violett brandskål. Hymeniumet är dock mer brunviolett än rent violett som namnet antyder. Den tillhör en av de första kolonisatörerna på bränd mark och uppträder enligt litteraturen 10 – 150 veckor efter branden.

Vårtsporig brandskål på bränd mark.  Barrskog, brandhärjad i den stora skogsbranden. Lilla Vallsjön O 16/3 2015. Foto: Lars Bsenko

Vårtsporig brandskål på bränd mark.
Barrskog, brandhärjad i den stora skogsbranden.
Lilla Vallsjön O 16/3 2015. Foto: Lars Bsenko

Vårtsporig brandskål på bränd mark, naturvårdsbränna i Rövalls- och Stingsmossen NR. 10/4 2014. Foto: Lars Bsenko

Vårtsporig brandskål på bränd mark, naturvårdsbränna i Rövalls- och Stingsmossen NR.
10/4 2014. Foto: Lars Bsenko

 

Vårtsporig brandskål på bränd mark, naturvårdsbränna i Rövalls- och Stingsmossen NR. 10/4 2014. Foto: Tom Sävström

Vårtsporig brandskål på bränd mark, naturvårdsbränna i Rövalls- och Stingsmossen NR.
10/4 2014. Foto: Tom Sävström