Plicaria endocarpoides Slätsporig svedjeskål

Släktet Plicaria (svedjeskålar) omfattar tre arter i Sverige, Två av arterna har skivliknande fruktkroppar och är svartbruna till svarta och 0.2 – 2 cm breda. Den tredje arten är mer rent brun och tydligt skålformad och 2 – 8 cm bred. För att säkert identifiera arterna krävs mikroskopering där den särskiljande karaktären är sporens yta. Enligt litteraturen uppträder arterna redan 10 veckor efter branden och bildar fruktkroppar hela året. Endast ett fåtal rapporter av arterna föreligger i Artportalen och man frågar sig om de är sällsynta och/eller förbisedda.

Plicaria endocarpoides – slätsporig svedjeskål är en 2 – 8 cm bred brun skålsvamp med en klart och tydligt skålformad fruktkropp. Sporerna är helt klotrunda och har en slät yta. Sporsäckens (ascus) topp färgas blå i Melzer (Jodreagens).

Slätsporig svedjeskål växer på bränd mark. Römossen S 9/12 2014. Foto: Sören Larsson

Slätsporig svedjeskål växer på bränd mark.
Römossen S 9/12 2014. Foto: Sören Larsson

Helt släta och amyloida sporer hos slätsporig svedjeskål. Römossen S 9/12 2014. Mikroskopi: Lars Bsenko

Helt släta och amyloida sporer hos slätsporig svedjeskål.
Römossen S 9/12 2014. Mikroskopi: Lars Bsenko

 

Sporsäck hos slätsporig svedjeskål. Römossen S 9/12 2014. Mikroskopi: Lars Bsenko

Sporsäck hos slätsporig svedjeskål.
Römossen S 9/12 2014. Mikroskopi: Lars Bsenko