Sclerotinia tuberosa Sippskål

Sippskål växer med vitsippa, naturbetesmark, Gatstuängen, 16/4 2015.  Foto: Tom Sävström

Sippskål växer med vitsippa, naturbetesmark, Gatstuängen, 16/4 2015.
Foto: Tom Sävström