Scutellinia cejpii

Scutellinia cejpii tillhör samma släkte som den välkända ögonskålen. Enligt Dyntaxa finns det 18 arter i släktet Scutellinia i Sverige. Endast två har svenskt namn: ögonskål och klotsporig ögonskål. Alla arter är små och bildar 2-10 mm breda grunda orangefärgade – bruna – röda – skålformade fruktkroppar. Dessa är försedda med +- svarta hår på skålens kant, därav namnet ögonskål. De flesta arter kan bara bestämmas med noggrann mikroskopi. Många av noteringarna av ögonskål i Artportalen rymmer säker andra arter inom släktet.

Scutellinia cejpii har kortare hår och annorlunda sporer jämfört med ögonskålen.

Scutellinia cejpii på bar jord. Lilla Källmora 9/10 2013 Skannat: Lars Bsenko

Scutellinia cejpii på bar jord. Lilla Källmora 9/10 2013
Skannat: Lars Bsenko