Tricharina gilva

Den 23 maj hittade undertecknad en ny liten skålsvamp i brandområdet, närmare bestämt i Färmansbo urskog. Det vetenskapliga namnet är Tricharina gilva och den har ännu inte begåvats med något svenskt namn. Apothesierna var upp till 4 mm breda och ljust bruna med hårig kant. De små fruktkropparna hittades i gammal barrblandskog med inslag av björk och där träden, främst granar, fallit som plockepinn efter den stora skogsbranden. Ett par mindre grupper växte i fuktig bränd jord. Sporerna är ellipsoida, släta och har måtten 16-18 x8-10 my. I Artportalen fanns innan detta fynd gjordes, endast tre rapporter, samtliga från Uppland, av Hans von Eichwald, som också hjälpte till med denna bestämning. Så detta var alltså första fyndet i Västmanland för Tricharina gilva.

Tricharina gilva, en liten skålsvamp på bränd mark i Färmansbo urskog, 23/5 2015. Foto: Tom Sävström

Tricharina gilva, en liten skålsvamp på bränd mark i Färmansbo urskog, 23/5 2015. Foto: Tom Sävström

 

 
Tom Sävström