Hericium coralloides Koralltaggsvamp

 

 

Koralltaggsvamppå grov almlåga. Näs 23/9 2013 Foto: Lars Bsenko

Koralltaggsvamppå grov almlåga. Näs 23/9 2013
Foto: Lars Bsenko

 

Koralltaggsvamp på grov almlåga. Näs 23/9 2013 Foto: Lars Bsenko

Koralltaggsvamp på grov almlåga. Näs 23/9 2013
Foto: Lars Bsenko

Koralltaggsvamp på grov almlåga. Näs 23/9 2013 Foto: Lars Bsenko

Koralltaggsvamp på grov almlåga. Näs 23/9 2013
Foto: Lars Bsenko