Boletopsis leucomelaena Grangråticka

Grangråticka – Sårbar

Grangråticka bildar mykorrhiza med gran. Den är kalkgynnad och påträffas i örtrika granskogar. Den kan förekomma i plockhuggna skogar men klarar inte kalavverkning. Förekommer sällsynt i Västmanland där det finns totalt 50 inlagda observationer i Artportalen. De flesta rapporterna är från områden med kalkförekomster.

 

Grangråticka Björksnaret 25/8 2012 Foto: Tom sävström

Grangråticka Björksnaret 25/8 2012
Foto: Tom sävström

 

 

Grangråticka Västsura hassellund 29/8 2011 Fotagraf: Lars Bsenko

Grangråticka Västsura hassellund 29/8 2011
Fotagraf: Lars Bsenko

 

 

Lokaler i Surahammars kommun

  1. Jobsbo N 2012 (Lars Bsenko)
  2. Björksnaret 2012 (Lars Bsenko, Tom Sävström)
  3. Västsura hassellund 2011 (Lars Bsenko)
  4. Källfallsberget S 2008 (Leif Andersson)