Hydnellum aurantiacum Orange taggsvamp

Orange taggsvamp växer ofta på tallhedar. Källfallsberget S 31/8 2011. Foto: Lars Bsenko

Orange taggsvamp växer ofta på tallhedar.
Källfallsberget S 31/8 2011. Foto: Lars Bsenko

Den oranga taggsvampen växer även i rikare granskog. Källfallsberget S 31/8 2011. Foto: Lars Bsenko

Den oranga taggsvampen växer även i rikare granskog.
Källfallsberget S 31/8 2011. Foto: Lars Bsenko

 

Kollekten är från en numera avverkad lokal. Djupebo O 29/7 2003. Skannad: Lars Bsenko

Kollekten är från en numera avverkad lokal.
Djupebo O 29/7 2003. Skannad: Lars Bsenko