Hydnellum geogenium Gul taggsvamp

Gul taggsvamp  – Sårbar

Gul taggsvamp bildar mykorrhiza med gran. Gul taggsvamp växer i äldre barrblandskog eller i ren granskog på kalk eller annan rikare mark, ofta med inslag av lövträd och örter. Totalt finns 36 observationer från Västmandland i artportalen.

Gul taggsvamp Björksnaret 5/9 2011 Foto: Lars Bsenko

Gul taggsvamp Björksnaret 5/9 2011
Foto: Lars Bsenko

Kollekten är från en numera avverkad lokal. Djupebo O 29/7 2003. Skannad: Lars Bsenko

Kollekten är från en numera avverkad lokal.
Djupebo O 29/7 2003. Skannad: Lars Bsenko

 

Lokaler i Surahammars kommun

 1. Björsbo O 2012 (Tom  Sävström)
 2. Björksnaret 2012 (Tom  Sävström)
 3. Kohagen NR väster 2012 (Lars Bsenko)
 4. Naddtorpet SV 2012 (Lars Bsenko)
 5. Kohagen NR öster 2012 (Lars Bsenko)
 6. Jan Olsskogens NR 2011 (Ralf Lundmark)
 7. Björksnaret 2011 (Lars Bsenko)
 8. Djupebo O 2003 (Lars Bsenko)
 9. Björksnaret 2001 (Lars Bsenko)
 10. Djupebo O 2001 (Lars Bsenko)
 11. Björksnaret 2000 (Lars Bsenko)
 12. Djupebo O 1999 (Lars Bsenko)
 13. Ingelstorp 1998 (Lars Bsenko)
 14. Svartmuren 1997 (Lars Bsenko)
 15. Ingelstorp 1997 (Lars Bsenko)
 16. Skräddartorp NNO 1992 (Ingvar Granqvist)
 17. Näs S1985 (Jan-Åke Gareke)