Hydnellum suaveolens Dofttaggsvamp

Dofttaggsvamp – nära hotad

En marklevande  taggsvamp som är lätt att identifiera på grund av sin starka lukt, som av anis eller kumarin. Torkade exemplar behåller ofta lukten en lång tid. En annan bra karaktär är att köttet är blåaktigt och zonerat.

Dofttaggsvampen bildar mykorrhiza med gran i äldre barrskog, gärna örtrik granskog med bl.a. blåsippa, vispstarr och harsyra.

Dofttaggsvamp Naddtorpet SV 6/8 2012 Foto: Lars Bsenko

Dofttaggsvamp Naddtorpet SV 6/8 2012
Foto: Lars Bsenko

Ofta hittar man dofttaggsvampen längs skogsvägar. Västsura V 25/7 2003. Skannad: Lars Bsenko

Ofta hittar man dofttaggsvampen längs skogsvägar.
Västsura V 25/7 2003. Skannad: Lars Bsenko

Lokaler i Surahammars kommun
Eftersom nästan 80 noteringar finns för kommun så hänvisas till artportalen för detaljer.