Phellodon niger Svart taggsvamp

Svart taggsvamp på sandig mark, sandtallåsen norr om Virsbo, 2/9 2014. Foto: Tom Sävström

Svart taggsvamp på sandig mark, sandtallåsen norr om Virsbo, 2/9 2014. Foto: Tom Sävström

Den svarta taggsvampen växer även i örtrik granskog. Slagghögarna 10/9 2011. Foto: Lars Bsenko

Den svarta taggsvampen växer även i örtrik granskog.
Slagghögarna 10/9 2011. Foto: Lars Bsenko