Sarcodon lundellii Koppartaggsvamp

Koppartaggsvamp  – Sårbar

Koppartaggsvampen växer huvudsakligen i äldre, avverkningsmogen barrskog som hotas av slutavverkning. Förekommer sällsynt i Västmanland där det finns totalt 21 inlagda observationer i Artportalen.

Koppartaggsvamp Björksnaret 27/8 2012 Foto: Lars Bsenko

Koppartaggsvamp Björksnaret 27/8 2012
Foto: Lars Bsenko

Lokaler i Surahammars kommun
  1. Björksnaret 2012 (Lars Bsenko, Tom  Sävström)