Sarcodon pseudoglaucopus Ruttaggsvamp

Ruttaggsvampen tillhör en svårbestämnd grupp av taggsvampar. Acktjärnsåsen S 5/9 2014. Foto: Lars Bsenko

Ruttaggsvampen tillhör en svårbestämnd grupp av taggsvampar.
Acktjärnsåsen S 5/9 2014. Foto: Lars Bsenko