Sarcodon squamosus Motaggsvamp

Motaggsvamp i renlav i hällmarkstallskog. Rövallsmossen SO (Reservatet) 1/10 2014 Foto: Lars Bsenko

Motaggsvamp i renlav i hällmarkstallskog. Rövallsmossen SO (Reservatet) 1/10 2014
Foto: Lars Bsenko

Motaggsvampen i sin typiska växtmiljö.  Naddtorpet SV 10/10 2014. Foto: Lars Bsenko

Motaggsvampen i sin typiska växtmiljö.
Naddtorpet SV 10/10 2014. Foto: Lars Bsenko

 

Motaggsvamp i renlav i hällmarkstallskog. Rövallsmossen SO (Reservatet) 1/10 2014 Foto: Lars Bsenko

Motaggsvamp i renlav i hällmarkstallskog. Rövallsmossen SO (Reservatet) 1/10 2014
Foto: Lars Bsenko