Anomoporia kamtschatica Vaddporing

Vaddporingen är en mjuk ticka som växer resupinat, särskilt på undersidan av mycket murkna lågor av tall. Den har labyrintiska porer, 1-3 per milimeter, färgen är vit som färsk, något gulaktig som torkad. Det är en sent beskriven art som tidigare blandats samman med fransporingen, som i Artportalen fått det vetenskapliga namnet Anomoloma myceliosum. Vaddporingen har främst en östlig och nordlig utbredning i Sverige. För säker bestämning krävs mikroskopering.

Vaddporing på tallåga, Gräsmossen, 13/9 2014.  Foto: Tom Sävström

Vaddporing på tallåga, Gräsmossen, 13/9 2014.
Foto: Tom Sävström

Vaddporing på tallåga, Gräsmossen, 13/9 2014.  Foto: Tom Sävström

Vaddporing på tallåga, Gräsmossen, 13/9 2014.
Foto: Tom Sävström