Antrodia xantha Citronticka

 

Citronticka på tallåga. Säcken 27/3 2014 Foto: Lars Bsenko

Citronticka på tallåga. Säcken 27/3 2014
Foto: Lars Bsenko

 

 

Citronticka på tall-låga, Stormossen norr om Granramen, Ramnäs, 17/2 2014.  Foto: Tom Sävström

Citronticka på tall-låga, Stormossen norr om Granramen, Ramnäs, 17/2 2014.
Foto: Tom Sävström

 

 

 

Allantoida (korvformade) sporer hos citrontickan. Säcken 27/3 2014 Mikroskopi: Lars Bsenko

Allantoida (korvformade) sporer hos citrontickan. Säcken 27/3 2014
Mikroskopi: Lars Bsenko