Bjerkandera adusta Svedticka

 

 

Svedticka (resupinat) på aspved. Ängsfors S 31/3 2014 Foto: Lars Bsenko

Svedticka (resupinat) på aspved. Ängsfors S 31/3 2014
Foto: Lars Bsenko

 

 

Sporer hos svedtickan. Ängsfors S 31/3 2014 Mikroskopi: Lars Bsenko

Sporer hos svedtickan. Ängsfors S 31/3 2014
Mikroskopi: Lars Bsenko