Ceriporiopsis aneirina Poppelticka

 

 

Poppelticka på asplåga. Aspholmen 21/3 2014 Foto: Lars Bsenko

Poppelticka på asplåga. Aspholmen 21/3 2014
Foto: Lars Bsenko

 

 

Poppelticka på asplåga. Aspholmen 21/3 2014 Foto: Lars Bsenko

Poppelticka på asplåga. Aspholmen 21/3 2014
Foto: Lars Bsenko

 

 

 

Sporer från poppeltickan i Lugol. Skalstreck 20 mikrometer.  Aspholmen 21/3 2014. Mikroskopi: Lars Bsenko

Sporer från poppeltickan i Lugol. Skalstreck 20 mikrometer.
Aspholmen 21/3 2014. Mikroskopi: Lars Bsenko

 

 

Poppelticka på asp i hagmark, Byggetorp, Ramnäs, 20/1 2014. Foto: Tom Sävström

Poppelticka på asp i hagmark, Byggetorp, Ramnäs, 20/1 2014. Foto: Tom Sävström