Cinereomyces lindbladii Gråporing

Resupinat ticka på främst barrved. Från början gultonad men blir mera gråfärgad med tiden. Gamla exemplar kan blekna. Mikroskopiskt identifierbar genom sporform och sporstorlek. Skeletthyferna gelatiniserar/upplöses i lut. Gör man ett preparat i vatten så är preparatet svårt att trycka ut, men om det görs i lut så lupplöses skeletthyferna och preparatet blir då lätt att trycka ut.  

 

Gråporing på markliggande tallgren. Säcken 27/3  2014 Foto:Lars Bsenko

Gråporing på markliggande tallgren. Säcken 27/3 2014
Foto:Lars Bsenko

 

 

Gråporing på markliggande ekgren. Yngre fruktkroppar under tillväxt. Dödhagen 24/3 2014. Foto: Lars Bsenko

Gråporing på markliggande ekgren. Yngre fruktkroppar under tillväxt.
Dödhagen 24/3 2014. Foto: Lars Bsenko

 

 

 

Gråporing på markliggande ekgren. Utvecklad fruktkropp. Dödhagen 24/3 2014 Foto: Lars Bsenko

Gråporing på markliggande ekgren. Utvecklad fruktkropp. Dödhagen 24/3 2014
Foto: Lars Bsenko

 

Allantoida sporer ( 5-6.5/2 mikrometer) från gråporing. Dödhagen 24/3 2014. Mikroskopi: Lars Bsenko

Allantoida sporer ( 5-6.5/2 mikrometer) från gråporing. Dödhagen 24/3 2014.
Mikroskopi: Lars Bsenko