Daedaleopsis confragosa Tegelticka

Tegelticka på sälg. Hovgården NO 31/10 2013 Foto: Lars Bsenko

Tegelticka på sälg. Hovgården NO 31/10 2013
Foto: Lars Bsenko