Fomes fomentarius Fnöskticka

Fnösktickan växer ofta på björk. Kohagen NR 11/3 2015. Foto: Lars Bsenko

Fnösktickan växer ofta på björk.
Kohagen NR 11/3 2015. Foto: Lars Bsenko