Inonotus radiatus Alticka

Alticka, färska fruktkroppar. Kohagen NR 27/9 2014. Foto: Lars Bsenko

Alticka, färska fruktkroppar. Kohagen NR 27/9 2014.
Foto: Lars Bsenko

Alticka på klibbal. Kohagen NR 27/9 2014. Foto: Lars Bsenko

Alticka på klibbal. Kohagen NR 27/9 2014.
Foto: Lars Bsenko

 

Alticka, nybildade fruktkroppar på klibbal. Kohagen NR 27/9 2014.  Foto: Lars Bsenko

Alticka, nybildade fruktkroppar på klibbal. Kohagen NR 27/9 2014.
Foto: Lars Bsenko