Junghuhnia lacera Fransig ockraporing

Fransig ockraporing (NT) växer företrädesvid på lövved där den bildar fruktkroppar med tydligt avgränsad vit/gräddfärgad kant. Porlagret är blekt ockrafärgat ibland med laxfärgad ton och porerna blir med tiden blir oregelbundna och labyrintiska, ofta uppslitsade, 2–5 porer per mm. Tickan lossar ofta från underlaget vilket skiljer den från förväxlingsarten ockraporing som är betydligt vanligare. Sporerna är, ovala, hyalina, 3,5–5 x 3–3,5 μm vilket skiljer sig från ockraporingens sporer som är mer smalt ellipsoida. Båda har tjockväggiga och inkrusterade cystider.  

 

Fransig ockraporing på rönn. Till vänster syn fruktkroppar som lossat i kanten. Degran 6/4 2014. Foto: Lars Bsenko

Fransig ockraporing på rönn. Till vänster syn fruktkroppar som lossat i kanten.
Degran 6/4 2014. Foto: Lars Bsenko

 

 

Fransig ockraporing på rönn. Degran 6/4 2014 Foto: Lars Bsenko

Fransig ockraporing på rönn. Degran 6/4 2014
Foto: Lars Bsenko

 

 

 

Fransig ockraporing på undersidan av(sälglåga. Bryn med tall, gran, sälg.  Stenbovägen 12, Surahammar, 15/8 2010. Foto: Tom Sävström

Fransig ockraporing på undersidan av(sälglåga. Bryn med tall, gran, sälg.
Stenbovägen 12, Surahammar, 15/8 2010. Foto: Tom Sävström

 

 

Sporer från fransig ockraporing. Degran 6/4 2014 Mikroskopi: Lars Bsenko

Sporer från fransig ockraporing. Degran 6/4 2014
Mikroskopi: Lars Bsenko