Meruliopsis taxicola Blodticka

 

 

Blodticka på tallåga. Lergropen 24/10 2013 Foto: Lars Bsenko

Blodticka på tallåga. Lergropen 24/10 2013
Foto: Lars Bsenko

 

Blodticka på tallåga. Lergropen 24/10 2013 Foto: Lars Bsenko

Blodticka på tallåga. Lergropen 24/10 2013
Foto: Lars Bsenko

 

Blodticka på tallåga. Lergropen 24/10 2013 Foto: Lars Bsenko

Blodticka på tallåga. Lergropen 24/10 2013
Foto: Lars Bsenko