Oxyporus corticola Barkticka

Barkticka på asplåga Ängsfors S 30/10 2013 Foto:Lars Bsenko

Barkticka på asplåga Ängsfors S 30/10 2013
Foto:Lars Bsenko