Phaeolus schweinitzii Grovticka

 

 

Grovticka vid gammeltall, Gatstugan 1/5 2010.  Foto: Tom Sävström

Grovticka vid gammeltall, Gatstugan 1/5 2010.
Foto: Tom Sävström

 

 

Grovticka. Lisjö O 10/8 2012 Foto: Lars Bsenko

Grovticka. Lisjö O 10/8 2012
Foto: Lars Bsenko

 

 

 

Grovticka. Lisjö O 10/8 2012 Foto: Lars Bsenko

Grovticka. Lisjö O 10/8 2012
Foto: Lars Bsenko