Phellinus ferrugineofuscus Ullticka

På grov granlåga växer ulltickan vitt utbredd. Djupmossens naturreservat. 30/11 2014. foto: Tom Sävström

På grov granlåga växer ulltickan vitt utbredd. Djupmossens naturreservat. 30/11 2014. foto: Tom Sävström