Phellinus nigricans Svart eldticka

Svart eldticka på torrbjörk i Haga sumpskog, 19/2 2014.  Foto: Tom Sävström

Svart eldticka på torrbjörk i Haga sumpskog, 19/2 2014.
Foto: Tom Sävström