Piptoporus betulinus Björkticka

Björkticka i Haga sumpskog, 19/2 2014.  Foto Tom Sävström

Björkticka i Haga sumpskog, 19/2 2014.
Foto Tom Sävström