Skeletocutis biguttulata Gärdselticka

 

 

Gärdselticka på markliggande tallgren. Finnmossen O 25/3 2014 Foto:Lars Bsenko

Gärdselticka på markliggande tallgren. Finnmossen O 25/3 2014
Foto:Lars Bsenko

 

 

Gärdselticka på markliggande tallgren. Finnmossen O 25/3 2014 Foto: Lars Bsenko

Gärdselticka på markliggande tallgren. Finnmossen O 25/3 2014
Foto: Lars Bsenko

 

 

Allantoida sporer ( 5-6/1-1.5 mikrometer) hos gärdselticka. Finnmossen O 25/3 2014 Mikroskopi: Lars Bsenko

Allantoida sporer ( 5-6/1-1.5 mikrometer) hos gärdselticka. Finnmossen O 25/3 2014
Mikroskopi: Lars Bsenko