Skeletocutis carneogrisea Isabellticka

 

Isabellticka på gamla fruktkroppar av violticka, granlåga. Gatstugan 30/10 2013.  Foto: Tom Sävström

Isabellticka på gamla fruktkroppar av violticka, granlåga. Gatstugan 30/10 2013.
Foto: Tom Sävström