Trametes hirsuta Borstticka

 

Borsttickor på asplåga vid en åkerkant. Lergropen 14/10 2014. Foto: Lars Bsenko

Borsttickor på asplåga vid en åkerkant.
Lergropen 14/10 2014. Foto: Lars Bsenko

Efter vintern ser borsttickorna ut så här. Lergropen 17/3 2015. Foto: Lars Bsenko

Efter vintern ser borsttickorna ut så här.
Lergropen 17/3 2015. Foto: Lars Bsenko