Trametes ochracea Zonticka

Zontickan är en av våra vanligaste tickor. Aspholmen 18/3 2015. Foto: Lars Bsenko

Zontickan är en av våra vanligaste tickor.
Aspholmen 18/3 2015. Foto: Lars Bsenko

Zontickan växer här på en asplåga. Aspholmen 18/3 2015. Foto: Lars Bsenko

Zontickan växer här på en asplåga.
Aspholmen 18/3 2015. Foto: Lars Bsenko