Tyromyces chionius Snövit ticka

Snövit ticka, Tyromyces chioneus, växer främst på lövved, vanligast på björk, asp och rönn. Sällsynt på gran och tall. Den kan variera i form och färg, men är oftast vit på såväl hatt som på undersidans porlager. Typiskt är den avsmalnande fotbasen mot substratet. 44 fynd på Artportalen i Västmanland, varav 25 i Surahammars kommun. Sannolikt något förbisedd. Fynden i Sura har gjorts på björk (12), asp (5), rönn (2), klibbal (2), oxel (1), ”lövved” (2). Kan i vissa fall lätt förväxlas med mjölktickan, Oligoporus tephroleucus, och då krävs mikroskopering.

Snövit ticka på björklåga, hygge SV Fågelmossen, Ramnäs. 6/9 2011. Foto: Tom Sävström

Snövit ticka på björklåga, hygge SV Fågelmossen, Ramnäs. 6/9 2011. Foto: Tom Sävström

Snövit ticka på asp i Mossfallsskogen, skogsbryn mot golfbanan. Surahammar, 25/10 2014. Foto: Tom Sävström

Snövit ticka på asp i Mossfallsskogen, skogsbryn mot golfbanan. Surahammar, 25/10 2014.
Foto: Tom Sävström