Chrysomyxa woroninii Mjölkomlor

Mjölkomlor eller mjölkomror (=mjölkottar) som det heter i uppslagsverken är en rostsvamp, Chrysomyxa woroninii (=Woronins guldslem), med intressant livscykel. Som många andra rostsvampar är den värdväxlare med ett stadium på skvattram och ett stadium på gran, där den angriper årsskotten på framför allt yngre granar. Bland skogsfolk är den därför känd som en potentiell skadegörare. Granskotten infekteras på hösten av sporer från svampens skvattramstadium och på våren utvecklas mjölkomlorna som är stärkelserika, möjligen nyttiga och i alla fall inte farliga att äta. Har svårt att tro att den kan vara något allvarligt hot mot skogsbruket!

Det har inte varit så lätt att koppla ihop de skilda stadierna hos rostsvamparna till samma art, därför har skålroststadiet på gran, komlorna, tidigare haft ett eget vetenskapligt namn namn, passande nog Aecidium coruscans (lat. coruscans = lysande)

Mjölkomlor Chrysomyxa woroninii i Färna Ekopark, Skinnskatteberg.  14/5 2014. Foto: Einar Marklund

Mjölkomlor Chrysomyxa woroninii i Färna Ekopark, Skinnskatteberg.
14/5 2014. Foto: Einar Marklund