Mycena rosella Rosenhätta

 

Rosenhättan uppträdar ofta med talrika fruktkroppar. Kohagen NR 14/9 2014. Foto: Lars Bsenko

Rosenhättan uppträdar ofta med talrika fruktkroppar. Kohagen NR 14/9 2014. Foto: Lars Bsenko

 

Rosenhätta Slagghögarna 15/10 2013 Foto: Lars Bsenko

Rosenhätta Slagghögarna 15/10 2013
Foto: Lars Bsenko

 

Rosenhätta Slagghögarna 15/10 2013 Foto: Lars Bsenko

Rosenhätta Slagghögarna 15/10 2013
Foto: Lars Bsenko