Mycena niveipes Blek rynkhätta

Blek rynkhätta i mossa på barken 1 meter upp på den grövsta eken. Björsbo 8/11 2013 Foto: Lars Bsenko

Blek rynkhätta i mossa på barken 1 meter upp på den grövsta eken.
Björsbo 8/11 2013 Foto: Lars Bsenko

 

 

Blek rynkhätta. Sporer. Björsbo 8/11 2013 Mikroskopi: Lars Bsenko

Blek rynkhätta. Sporer. Björsbo 8/11 2013
Mikroskopi: Lars Bsenko

 

 

Blek rynkhätta. Typiska cheilocystider. Björsbo 8/11 2013 Mikroskopi: Lars Bsenko

Blek rynkhätta. Typiska cheilocystider. Björsbo 8/11 2013
Mikroskopi: Lars Bsenko