Mycena silvae-nigrae Vårluthätta

Som namnet anger så växer denna hätta på våren. Samtliga fynd i artportalen är från maj och första hälften av juni. Det är en hätta som länge varit förväxlad med Mycena alcalina. I Ryman&Holmåsen Svampar finns en bild av Mycena alcalina.Denna art som växer mer gyttrat och på hösten har nu bytt namn till Mycena stipata. Båda har en tydlig nitrös doft. Sannolikt är vårluthättan även förväxlad med gröneggad hätta, Mycena viridimarginata. Denna art kommer tidigt på säsongen och även den har en nitrös doft.

 

Vårluthätta i sphagnum på ved. JanOlsskogens NR 19/5 2013 Foto: Lars Bsenko

Vårluthätta i sphagnum på ved. JanOlsskogens NR 19/5 2013
Foto: Lars Bsenko

 

Vårluthätta i sphagnum på ved. JanOlsskogens NR 19/5 2013 Foto: Lars Bsenko

Vårluthätta i sphagnum på ved. JanOlsskogens NR 19/5 2013
Foto: Lars Bsenko