Panellus ringens Lilamussling

Lilamusslingen växer på lövved. Gatstugan NV 25/10 2014. Foto: Lars Bsenko

Lilamusslingen växer på lövved.
Gatstugan NV 25/10 2014. Foto: Lars Bsenko