Lactarius aquizonatus Blek fransriska

Bleka fransriskan växer ofta med björk på torr mark. Fridnäs SV 21/9 2011. Foto: Lars Bsenko

Bleka fransriskan växer ofta med björk på torr mark.
Fridnäs SV 21/9 2011. Foto: Lars Bsenko