Lactarius controversus Fläckriska

Fläckriskan växer gärna på lerjord. Gatstugan S 19/10 2014. Foto: Lars Bsenko

Fläckriskan växer gärna på lerjord.
Gatstugan S 19/10 2014. Foto: Lars Bsenko

Fläckriskan är bunden till asp och sälg. Gatstugan S 19/10 2014. Foto: Lars Bsenko

Fläckriskan är bunden till asp och sälg.
Gatstugan S 19/10 2014. Foto: Lars Bsenko