Lactarius deterrimus Blodriska

Blodriskan är bunden till gran. Gatstugan 21/10 2014. foto: Lars Bsenko

Blodriskan är bunden till gran.
Gatstugan 21/10 2014. foto: Lars Bsenko

Blodriskan är en av våra vanligaste riskor Lergropen 16/8 2011. Foto: Lars Bsenko.

Blodriskan är en av våra vanligaste riskor
Lergropen 16/8 2011. Foto: Lars Bsenko.