Lactarius fulvissimus Rävriska

Rävriskan växer med lövträd och i detta fall med lind. Gäddeholm lindallén 9/11 2014. Foto: Bengt Stridh

Rävriskan växer med lövträd och i detta fall med lind.
Gäddeholm lindallén 9/11 2014. Foto: Bengt Stridh