Lactarius helvus Lakritsriska

Lakritsriskan växer både med tall och gran. Ramnäs O 7/9 2011. Foto: Lars Bsenko

Lakritsriskan växer både med tall och gran.
Ramnäs O 7/9 2011. Foto: Lars Bsenko

Lakritsriskan har en färglös sparsam mjölksaft. Ramnäs O 7/9 2011. Foto: Lars Bsenko

Lakritsriskan har en färglös sparsam mjölksaft.
Ramnäs O 7/9 2011. Foto: Lars Bsenko